Miesiąc: grudzień 2023

młoda dziewczyna sojąca przed rozbiym lusrem

Zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości dotyczą ciężkich zaburzeń struktury charakteru i sposobu zachowania się człowieka. Zazwyczaj niosą konsekwencje w wielu aspektach życia i w dostrzegalny sposób wpływają na funkcjonowanie indwidualne i społeczne. Trudności pojawiają się w okresie dzieciństwa lub młodzieńczym i utrzymują się podczas dorosłości.