Wpływ gier komputerowych na dziecko

Gry komputerowe a rozwój

W dzisiejszym, cyfrowym świecie gry komputerowe są wszechobecne i mają duży wpływ na rozwój dzieci. Budzi to zrozumiały niepokój rodziców i opiekunów, którzy dorastali w innej rzeczywistości. Dlatego warto zastanowić się, jak powinniśmy odnieść się do tego zjawiska.

O ile negatywny wpływ gier na rozwój dziecka nasuwa się w pierwszej kolejności, nie zapominajmy, że użytkowane z umiarem i pod nadzorem rodziców, gry mogą też przynieść dzieciom pewne korzyści.

gry komputerowe a rozwoj dzieci

Wśród nich można wymienić na przykład umiejętność rozwiązywania problemów, kształtowanie wyobraźni przestrzennej, ćwiczenie pamięci (niektóre gry wymagają od graczy zapamiętania i wykorzystania zdobytej informacji) czy rozwój kreatywności

Ponadto gry mogą pomóc dzieciom nauczyć się pracy zespołowej,
rozwiązywania konfliktów
, a także umożliwić interakcję z rówieśnikami, kiedy nie ma możliwości fizycznego spotkania. Wreszcie gry pozwalają dzieciom odpocząć od codziennych obowiązków, uczą stawiania sobie celów i wytrwałości w ich osiąganiu.

negatywne skutki gier na rozwój młodych ludzi.

Przedmiotem naszej troski są jednak negatywne skutki gier na rozwój młodych ludzi. Dzieci spędzają coraz więcej czasu przed ekranami telefonów, konsol czy komputerów, często kosztem innych aktywności, tradycyjnych relacji z koleżankami i kolegami, czy nawet snu. W skrajnych sytuacjach może to prowadzić nawet do uzależnienia i odbić się na zdrowiu.

Ponadto obawiamy się, że nieodpowiednie treści, często agresywne, przemocowe, wulgarne mogą mieć zły wpływ na rozwój emocjonalny dzieci a także, poprzez zamazanie granicy między światem wirtualnym a realnym, prowadzić do nieodpowiednich zachowań w życiu codziennym. 

Choć czasem gry mogą ułatwiać interakcję, wydaje się, że częściej stwarzają ryzyko izolacji społecznej i wycofania ze świata realnego, utrudniając rozwój zdolności interpersonalnych, nawiązywanie i utrzymywanie relacji. Gry ograniczają też aktywność fizyczną dzieci, prowadząc do nadwagi, wad postawy czy pogorszenia wzroku. Dodatkowo mogą pogorszyć wyniki w nauce oraz przyczynić się do zaburzeń snu. Wreszcie, last but not least, dzieci wydają w grach pieniądze na różnego rodzaju wirtualne gadżety, nie w pełni uświadamiając sobie jaki jest ich realny koszt dla budżetu domowego.

gry komputerowe a rozwoj dzieci

Ograniczanie negatywnego wpływu gier komputerowych

Gry są naturalną i nieusuwalną częścią świata wielu dzieci i będą obecne w ich życiu, czy nam się to podoba, czy nie. Problem polega na tym w jaki sposób, nie pozbawiając dzieci korzyści z grania, ograniczyć jego negatywny wpływ na ich rozwój. 

Ustalmy zasady, np. gramy tylko przez określony czas w ciągu dnia i/lub w określone dni tygodnia, zaczynamy nie wcześniej i kończymy nie później niż o określonej porze, nie wydajemy więcej niż określoną kwotę, itd. Można w tym celu skorzystać z aplikacji kontroli rodzicielskiej. 

Po drugie, sprawdzajmy, czy gry są dostosowane do wieku i dojrzałości dziecka i rozmawiajmy z nim o różnicy między światem gier i realnym życiem.

Po trzecie, jeżeli dziecko już gra, to lepiej żeby grało z rówieśnikiem niż samo i żeby miało odpowiednie warunki, jak np. oświetlenie,
wygodne krzesło. I najważniejsze, zachęcajmy dziecko do innych aktywności, np. do ruchu na świeżym powietrzu, zabawy z rówieśnikami, czytania, kontaktu z nami.

Autorką tekstu jest psychoterapeutka Agnieszka Stachowiak, przyjmująca na Ursynowie w gabinetach Psycholodzy CynamonowaV

GABINET URSYNÓW: ul. Grzegorzewskiej 4 lok. 34
GABINET URSYNÓW: ul. Cynamonowa 19 lok. 337

Pracuje zarówno z młodzieżą, jak i dorosłymi.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Psycholodzy Mokotów Online